Par- och relationsterapi

Ceiris

Par- och relationsterapi

Ett vanligt skäl att man söker hjälp för sin relation är att man inte längre förstår eller känner för varandra som man tidigare gjort. Kommunikationen kan vara sämre vilket kan uttryckas genom att man t ex börjat leva parallella liv, det har kommit in otrohet, sexuella svårigheter eller mycket bråk.

Det finns också de som söker för något specifikt. Det kan vara ett ämne som diskuterats mycket och som till slut blivit en känslig fråga.

Man kan även behöva hjälp i sin relation med någon annan än den som är ens partner. Det kan vara din bästa vän, din förälder, syskon, arbetsgivare eller annan relation.

 

Syftet med samtalsstöd är att underlätta förståelsen mellan parterna genom att lösa upp kommunikationshindrena. Genom det kan man lättare se och förstå sina och den andres behov, närma sig igen eller för första gången. Då är det lättare att göra de förändringar som kanske behövs göras.

Om bägge vill förändra situationen går mycket att lösa, men terapin syftar inte alltid till att hålla ihop en relation till varje pris. Syftet är snarare reda ut känslor och tankar, så att saker blir tydliga och därefter fatta ett beslut om hur man ska göra med relationen.

 

Inget problem är för stort eller för litet för att arbeta med. Tillsammans hjälps vi åt att arbeta bort problemet.

 

Parterapi ca 1 timme 600:-

 

 

 

070 - 27 06 391 cecilia@ceiris.se www.ceiris.se