Regressionsterapi

Ceiris

Regressionsterapi

Regression betyder tillbakagång eller återupplevelse – detta är själva kärnan i den här terapin. I regressionsterapi arbetar man med minnen, känslor, tankar och bilder. Upplösning av spänningar och blockeringar som idag kan gestalta sig som kroppssjukdomar eller andra problem.

Regressionsterapi är samtalsterapi där vi går djupare in i känslan. Hitta knuten i varför du mår som du gör och lösa upp den. Få förklaringar och förståelse för varför man reagerar som man gör i sitt liv.

Regression är en resa bakåt i tiden och få uppleva tidigare händelser, till barndomen eller ännu längre tillbaka till ett tidigare liv. Regression är en spännande resa där kroppen visar det du behöver se precis nu.

Under en regression får du möjlighet att se på dig själv och andra ur olika perspektiv och uppleva din själs odödlighet.

Bortträngda minne från tex barndomen kommer upp till ytan för att bearbetas eller du färdas ännu längre tillbaka. Här kan du lära känna dig själv på ett djupare plan och få förståelse för hur du skapats just så som du upplever att du är.

Ibland har vi obalanser i kroppen och genom att låta tidigare händelser komma upp till ytan kan kroppen släppa blockeringar och börja hela sig själv.

Regression är en form av djupavslappning där sinnet färdas fritt och minnena kommer fram. Regression kan liknas vid ett meditativt tillstånd där kroppen vilar och ditt innersta reser. Vid en regression är det viktigt att man känner sig trygg och avslappnad. Du och jag ”samtalar” hela tiden under regressionen varför du kan känna dig helt trygg. Syftet med en regression skall alltid vara välmående och ny styrka.

Det viktiga är inte om man hamnar i barndomen, symboliska liv, tidigare liv eller i det undermedvetnas symbol och fantasivärld. Det viktigaste är att man mår bättre och blir medveten om

orsaken till problemet.

Vid första mötet samtalar vi om dig för att få en bakgrund om dig. Vid nästa möte gör vi regressionen. Under djup avslappning och med vägledning får man uppleva de händelser som idag hindrar en från att uppleva sitt liv fullt ut. Många av svaren som vi söker, som har att göra med vår livssituation och våra relationer, finns inom oss. Som terapeut hjälper jag dig att plocka fram detta. Under själva regressionen är det vanligaste att man hamnar i det förflutna.

Inget problem är för stort eller för litet för att arbeta med. Tillsammans hjälps vi åt att arbeta bort problemet.

Regressionsterapi med samtal 1 - 2 timmar 600:-

070 - 27 06 391 cecilia@ceiris.se www.ceiris.se